Mobila dokumentärredaktionen

VÅGA PRATA i Stockholm

Fullt på Bio Rio i Stockholm den 14 oktober med över 200 deltagare, som bland annat debatterade och diskuterade kring vad som kan göras åt alla våldtäkter som begås. Turnéns uppgift är även att sprida ny kunskap om sexuellt våld till yrkesverksamma inom socialtjänst, rättsväsendet, ideell sektor, polis och skola.

En stor fråga för VÅGA PRATA handlar även om att våga lyssna på de som blivit utsatta. Klicka här för att läsa artikeln i UNT där en av föredragshållarna Eva Cederstam intervjuas kring detta