Mobila dokumentärredaktionen

Ögonblick att minnas - film för levande samtal

Nu vill vi på Mobila Dokumentärredaktionen fortsätta att arbeta för och med målgruppen äldre i Sverige. I det nya projektet "Ögonblick att minas -  film för levande samtal" vill vi stärka personer med demens. Vi tänker oss att i ett nära samarbete med målgrupp, personal, anhöriga, sakkunniga och filmregioner i Sverige arbeta fram korta filmer speciellt för personer med demens. Syftet är att ge även denna grupp möjlighet till filmupplevelser och att de ska trigga dem att själva vilja berätta sina egna personliga minnen, efter bästa förmåga.

Projektet är utfört i samarbete med personer med demens och personal på Demensförbundet, Villa Cederschiöld, Ersta Diakoni och utförs med stöd av Arvsfonden.

Vi har nu klart den första delen i projektet med fyra filmer och tillhörande handledningar.

Klicka här för att läsa mer


2017-04-25 16:49:55 |  Arvsfondsbidrag till Mobila

2013-10-23 16:43:50 |  VÅGA PRATA i Helsingborg

2013-10-22 10:02:42 |  VÅGA PRATA i Malmö

2013-10-15 12:12:24 |  VÅGA PRATA i Stockholm

Add to Facebook Twitter this! Bookmark w delicious Add to Stumbleupon