Mobila dokumentärredaktionen

Liv i Minnena

Nu vill vi på Mobila Dokumentärredaktionen fortsätta att arbeta för och med målgruppen äldre i Sverige. I det nya projektet LIV I MINNENA vill vi stärka personer med demens. Vi tänker oss att i ett nära samarbete med målgrupp, personal, anhöriga, sakkunniga och filmregioner i Sverige arbeta fram korta filmer speciellt för personer med demens. Syftet är att ge även denna grupp möjlighet till filmupplevelser och att de ska trigga dem att själva vilja berätta sina egna personliga minnen, efter bästa förmåga. Bilden ovan: Rosita Borum, från Mobila Dokumentärredaktionens tidigare projekt Allt var så nyss.


2013-10-23 16:43:50 |  VÅGA PRATA i Helsingborg

2013-10-22 10:02:42 |  VÅGA PRATA i Malmö

2013-10-15 12:12:24 |  VÅGA PRATA i Stockholm

2013-10-15 11:44:10 |  VÅGA PRATA i Falun

Add to Facebook Twitter this! Bookmark w delicious Add to Stumbleupon